Η εταιρεία μεταφέρεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 4.800 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, επί του οποίου κατασκευάζεται νέα μονάδα παραγωγής, και συνεχίζει τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό