ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου https://www.novapack.gr (εφεξής Ιστότοπος) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια . Ο Ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « Γεώργιος Νικ. Ευθυμιάδης & ΣΙΑ ΟΕ » και με διακριτικό τίτλο « NOVAPACK »
(εφεξής ΝΟVAPACK) με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας – θέση Κοντιτά , τηλ. 22620 32736 , e-mail novapack@novapack.gr. Η χρήση του Ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του Ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου .

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές .

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΝΟVAPACK και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο .

Η ΝΟVAPACK διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού .

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση .

Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΝΟVAPACK .

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων .

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη .

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου , μπορείτε να επικοινωνήσετε με το novapack@novapack.gr.

Περιορισμός ευθύνης ΝΟVAPACK – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται « ως έχει » και η ΝΟVAPACK δεν παρέχει καμία εγγύηση , ρητή ή μη , σχετικά με την αρτιότητα , ορθότητα , επικαιρότητα , εμπορικότητα , μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση , εφαρμογή ή σκοπό .

Η ΝΟVAPACK , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες , συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας , δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων , υπηρεσιών , επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στον οποίο προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων . Επίσης , η ΝΟVAPACK δεν εγγυάται ότι οι σελίδες , οι υπηρεσίες , οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή , χωρίς σφάλματα , ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται . Ομοίως η ΝΟVAPACK δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά . Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων , το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΝΟVAPACK .

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) . Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστοτόπου , ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων , όρους χρήσης . Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του Ιστοτόπου , ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς . Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστοτόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει , διαμέσου των συνδέσμων της , κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων , αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη .

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη , από τον Ιστότοπο , προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής που είναι αναρτημένη στον παρόν Ιστότοπο .

Πολιτική Cookies

Ο Ιστότοπος της ΝΟVAPACK μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπό μας .

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος Ιστότοπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών . Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις , σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου , ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την ΝΟVAPACK για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει .

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο , το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες . Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος , παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν , χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων . Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του Ιστοτόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή .

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστοτόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής , εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά , διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας .

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστοτόπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση novapack@novapack.gr .

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Η ΝΟVAPACK δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές , για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της . Τυχόν επικαιροποιήσεις , τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα Ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας , ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση .

Τελευταία Τροποποίηση : Οκτώβριος 2019