Οδηγίες χρέωσης για τις πλαστικές σακούλες μεταφορας

ΟΡΙΣΜΟΙ Πλαστικές σακ. μεταφοράς: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή από πλαστικό